Eliana Carmenza Ordoñez - Profesional Universitario Planeación

Eliana Carmenza Ordoñez

Profesión:
Ingeniera Agroindustrial

Teléfono:
608– 863 1818 ext. 6547

Correo:
tramites@esecarmenemiliaospina.gov.co